Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de V&VN voor verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten en bij de NAPA.

Accreditatie wordt verleend voor de hele opleiding. Losse dagen worden niet geaccrediteerd. Hiervoor wordt een bewijs van deelname verstrekt.