De opleiding / ledagen

Binnen de 10-daagse opleiding staat de kennis over de verpleegkundige, medische en multidisciplinaire behandelmogelijkheden van MS centraal. Lessen worden verzorgd door verschillende in MS gespecialiseerde neurologen, een revalidatiearts, een uroloog, een oogarts, MS-verpleegkundigen, Verpleegkundig Specialisten, Physician Assistants, ervaringsdeskundigen en andere hulpverleners die vanuit de multidisciplinaire benadering hun inbreng hebben. De opleiding richt zich op de zorg in de praktijk zowel in het ziekenhuis als ook thuis en in een verpleeginstelling. Tijdens deze opleiding ontwikkelt de cursist de vereiste competenties om de beste zorg te bieden aan MS-patiënten en hun naasten volgens de laatst geldende landelijke richtlijnen.

De data en inhoud van de opleidingsdagen*:

  • dag 1 - Anatomie, fysiologie en diagnostiek MS, kennismaking met het verpleegkundig spreekuur en  uitleg online leeromgeving.
  • dag 2 - Neurologisch onderzoek bij MS en klinisch redeneren
  • dag 3 - Immunologie, remmende behandelingen en zwangerschap bij MS
  • dag 4 - Research en verpleegkundig onderzoek
  • dag 5 - Omgaan met vermoeidheid, stemming, visusproblemen en seksuologie
  • dag 6 - Darm en blaasproblematiek 
  • dag 7 - Revalidatiemogelijkheden
  • dag 8 - Cognitieve problemen 
  • dag 9 - Belangenbehartiging, therapietrouw en leefstijl
  • dag10 - Brainhealth en communicatie, kinderen met MS 

* data zijn definitief, inhoud kan veranderen i.v.m. beschikbaarheid sprekers

Elke lesdag wordt afgesloten met een praktijkopdracht die wordt ingeleverd bij de dagvoorzitter. De studie belasting bestaat uit 10 opleidingsdagen en 1 stagedag bij collega MS-verpleegkundige buiten je eigen organisatie  en circa 70 uur zelfstudie (inclusief examen en praktijk opdrachten).