Onderwijsvormen

De opleiding bestaat uit verschillende onderwijsactiviteiten zoals hoorcolleges, e-learning, discussie vormen, praktijkopdrachten en het inzetten van de ervaringen van MS-patiënten ten aanzien van de verleende zorg. De basis van de opleiding wordt verzorgd vanuit een online leeromgeving.