Doel

Deze vakgerichte en gespecialiseerde opleiding tot MS-zorgprofessional is ontwikkeld vanuit de praktijk rondom de zorg en behandelmogelijkheden van een MS-patiënt en heeft als doel het vergroten van vakkennis die toegespitst is op Multiple Sclerose. Dit wordt bereikt door verpleegkundige, wetenschappelijke, praktijk- en expertkennis te combineren.

Inhoud van de opleiding wordt aangeboden aan de hand van de 7 Canmeds rollen (V&VN):

  • Vakinhoudelijk handelen; medische en paramedische behandeling, lichamelijke en cognitieve symptomen, seksualiteit, coping, arbeid, zelfmanagement, klinisch redeneren, gezamenlijke besluitvorming en palliatieve zorg
  • Maatschappelijk handelen; ethisch redeneren, leefstijlbevordering, sociaal netwerk
  • Samenwerking; multidisciplinair samenwerken, coördineren
  • Kennis en wetenschap; de verpleegkundige classificatiemodellen en evidence based handelen en feedback
  • Communicatie; regievoering, gespreksvaardigheden, familiegesprekken, gebruik ICT
  • Organisatie; patiëntveiligheid, zorg op afstand
  • Professionaliteit en kwaliteit; profileren, organiseren van verpleegkundig spreekuur, regelgeving bij ziekte en arbeidsintegratie, presentatievaardigheden.