Informatie over de opleiding tot MS-zorg professional

Site: Opleiding tot MS-zorg professional
Course: Opleiding tot MS-zorg professional
Book: Informatie over de opleiding tot MS-zorg professional
Printed by:
Date: Monday, 24 June 2024, 11:49 PM

Inleiding

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel waarbij de myeline (beschermlaag rondom de zenuwen) wordt aangetast. De gevolgen van MS zijn zeer divers en kunnen leiden tot oa. problemen bij zelfzorg, mobiliteit, arbeid en vrijetijdsbesteding. Het verloop van MS is bij iedere patiënt anders. Daardoor is het moeilijk te voorspellen wie, wanneer, welke hulp nodig heeft. Dit maakt de zorg rondom patiënten met MS complex en het vereist meestal een multidisciplinaire benadering.

De MS-zorgprofessional is voor de patiënt en zijn naasten een deskundige begeleider en laagdrempelig aanspreekpunt in het gehele ziekteproces en werkt nauw samen met de neuroloog en/of andere zorgverleners om de zorg rondom de MS-patiënt zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

 

Doel

Deze vakgerichte en gespecialiseerde opleiding tot MS-zorgprofessional is ontwikkeld vanuit de praktijk rondom de zorg en behandelmogelijkheden van een MS-patiënt en heeft als doel het vergroten van vakkennis die toegespitst is op Multiple Sclerose. Dit wordt bereikt door verpleegkundige, wetenschappelijke, praktijk- en expertkennis te combineren.

Inhoud van de opleiding wordt aangeboden aan de hand van de 7 Canmeds rollen (V&VN):

 • Vakinhoudelijk handelen; medische en paramedische behandeling, lichamelijke en cognitieve symptomen, seksualiteit, coping, arbeid, zelfmanagement, klinisch redeneren, gezamenlijke besluitvorming en palliatieve zorg
 • Maatschappelijk handelen; ethisch redeneren, leefstijlbevordering, sociaal netwerk
 • Samenwerking; multidisciplinair samenwerken, coördineren
 • Kennis en wetenschap; de verpleegkundige classificatiemodellen en evidence based handelen en feedback
 • Communicatie; regievoering, gespreksvaardigheden, familiegesprekken, gebruik ICT
 • Organisatie; patiëntveiligheid, zorg op afstand
 • Professionaliteit en kwaliteit; profileren, organiseren van verpleegkundig spreekuur, regelgeving bij ziekte en arbeidsintegratie, presentatievaardigheden.

 

Doelgroep

Verpleegkundigen, Verpleegkundig Specialisten, Physician Assistants werkzaam met MS-patiënten. De leeropdrachten zijn aan te passen naar de eigen werkomgeving.

 

Onderwijsvormen

De opleiding bestaat uit verschillende onderwijsactiviteiten zoals hoorcolleges, e-learning, discussie vormen, praktijkopdrachten en het inzetten van de ervaringen van MS-patiënten ten aanzien van de verleende zorg. De basis van de opleiding wordt verzorgd vanuit een online leeromgeving.

 

De opleiding / ledagen

Binnen de 10-daagse opleiding staat de kennis over de verpleegkundige, medische en multidisciplinaire behandelmogelijkheden van MS centraal. Lessen worden verzorgd door verschillende in MS gespecialiseerde neurologen, een revalidatiearts, een uroloog, een oogarts, MS-verpleegkundigen, Verpleegkundig Specialisten, Physician Assistants, ervaringsdeskundigen en andere hulpverleners die vanuit de multidisciplinaire benadering hun inbreng hebben. De opleiding richt zich op de zorg in de praktijk zowel in het ziekenhuis als ook thuis en in een verpleeginstelling. Tijdens deze opleiding ontwikkelt de cursist de vereiste competenties om de beste zorg te bieden aan MS-patiënten en hun naasten volgens de laatst geldende landelijke richtlijnen.

De data en inhoud van de opleidingsdagen*:

 • dag 1 - Anatomie, fysiologie en diagnostiek MS, kennismaking met het verpleegkundig spreekuur en  uitleg online leeromgeving.
 • dag 2 - Neurologisch onderzoek bij MS en klinisch redeneren
 • dag 3 - Immunologie, remmende behandelingen en zwangerschap bij MS
 • dag 4 - Research en verpleegkundig onderzoek
 • dag 5 - Omgaan met vermoeidheid, stemming, visusproblemen en seksuologie
 • dag 6 - Darm en blaasproblematiek 
 • dag 7 - Revalidatiemogelijkheden
 • dag 8 - Cognitieve problemen 
 • dag 9 - Belangenbehartiging, therapietrouw en leefstijl
 • dag10 - Brainhealth en communicatie, kinderen met MS 

* data zijn definitief, inhoud kan veranderen i.v.m. beschikbaarheid sprekers

Elke lesdag wordt afgesloten met een praktijkopdracht die wordt ingeleverd bij de dagvoorzitter. De studie belasting bestaat uit 10 opleidingsdagen en 1 stagedag bij collega MS-verpleegkundige buiten je eigen organisatie  en circa 70 uur zelfstudie (inclusief examen en praktijk opdrachten).

 

Examen

De opleiding wordt voor verpleegkundigen afgesloten in december 2022 met een internationaal examen georganiseerd door de Multiple Sclerose Nurses International Certification Board (MSNICB) en vertaald in het Nederlands. Voor deelnemers zonder verpleegkundige achtergrond is het niet mogelijk aan dit examen deel te nemen. Het examen vindt plaats op een nog nader te bepalen, door de MSNICB aangewezen plaats, centraal in Nederland.

Om voor het internationaal examen in aanmerking te komen moet men tenminste 5 lesdagen, de stagedag en alle praktijkopdrachten positief hebben afgerond.

Bij het behalen van dit examen ontvang je een internationaal certificaat en mogen verpleegkundigen de titel Multiple Sclerosis Certified Nurse voeren (zie: www.msnicb.org).

 

Certificaat  van deelneming

Indien je als cursist niet deelneemt aan het internationaal examen ontvang je een certificaat. Dit is dan het bewijs van deelname aan de MS-opleiding.

 

Losse lesdagen

De lesdagen kunnen afzonderlijk worden gevolgd mits je de opleiding eerder hebt gevolgd en lid bent van de Landelijke Vereniging van MS-verpleegkundigen of Masters in MS.

Bij het volgen van een losse lesdag  krijg je voor deze dag een bewijs van deelname.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de V&VN voor verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten en bij de NAPA.

Accreditatie wordt verleend voor de hele opleiding. Losse dagen worden niet geaccrediteerd. Hiervoor wordt een bewijs van deelname verstrekt.

 

Locatie en kosten

De lessen worden gegeven in Utrecht bij de RINO-groep,

Oudenoord 6, 3513 ER Utrecht

(zie: www.rinogroep.nl)

Kosten gehele opleiding € 1150,-, dit is inclusief lesdag op locatie (gratis koffie/thee) en gebruik maken van de online digitale leeromgeving met hierop het digitaal lesmateriaal. Kosten voor vervoer/parkeren, lunch en stagedag zijn voor eigen rekening.

Kosten internationaal examen € 100,-

Kosten losse les dag: € 100,-

 

Aanmelden

Aanmelding  voor de volledige opleiding en het internationaal examen is gegarandeerd via onderstaand mailadres wanneer er ingeschreven is vóór 1 september (zie voorwaarden).

Aanmelden voor een losse lesdag : zie voorwaarden

Inschrijven via aanmelding@msopleiding.nl

 

Bevestiging van inschrijving

Na betaling ontvang je een bevestiging van inschrijving.

4 a 6 weken voor de 1e lesdag krijg je toegang tot de digitale leeromgeving via een eigen account.